Обобщение- сонорни съгласни.

Да обобщаваме, да преговаряме, да проверим  какво сме постигнали и какво сме пропуснали. Втората е с Mischief.

http://dox.bg/files/dw?a=7c1e3fdae2

http://dox.bg/files/dw?a=3eab6ec98b