Гласни звукове. Обобщение.

 Презентацията е и за да е весел учебният час, а не само обобщение на гласните звукове. Втората - с приставката Mischief.

http://dox.bg/files/dw?a=a63c16e680
http://dox.bg/files/dw?a=53318488bf