Дали Световни Мероприятия като Часът на Земята и Денят-Зейтгест Помагат на Света

От Ели Винокур

Март 2009 дойде и отмина, а света все още се намира в неразбория. Елологична криза, икономическа криза, криза в управлението, корупция, терор, наркотици ... и т.н.

Предишният месец ние решихме да “сложим точка” на всичко, поне опитахме. Милиони хора по света си подадоха ръце в редица събития протестиращи срещу състоянието на нашият “голям син мрамор”. В крайна сметка какво постигнхаме в този месец? Дали в дейсвителност тези събития ще доведат след себе си лекът срещу ударите, които поема човечеството днес?

Денят-Z и Часът на Земята

Движението Зейтгест е анти-политическо движение, което се стреми да насочи човешкото внимание към щетите нанесени от финансовата, религиозната и правителствена институции. На 15 Март, хора от 450 области в 70 държави се събраха за “Деня- Z”. Популярните филми Зейтгест бяха прожектирани и специална програма водена от основателя Жак Фреско беше предавана на живо от град Ню Йорк. Членове от движението се надяваха, че този ден ще обясни необходимоста от обединение и взаимопомощ от хората по света, по този начин насочвайки вниманието на текущите световни разрушителни действия към нов път на благоденствие и развитие.

В краят на месеца друго събитие попадна в обектива на нашето внимание, насочващо ни към разрушителното влияние на глобалното затопляне. Преди две години, инициятивата “Часът на Земята” беше за първи път проведена в Сидни (Австралия), когато 2 милиона души изключиха своите осветления за един час, за да се отъждествят с болезненото състояние на Земята. Тази година, организаторите очакват броят да нарасне до 1 милиард души които ще изключат своите осветления, изпращайки послание към световните лидери, че глобалното затопляне има голям приоритет за човечеството.

Въпросът е: “Това ще помогнели?”

Ще донесе ли резултат фактът, че стотици милиони хора около света са свързани в тези инициятиви? Може би да, а може би не.
Ако внимателно изследваме природата, ще установим, че тя се сътои от сложни, безкрайни серии от връзки, които си взаимодействат с цел подържане на безбройните детайли съпровождащи единен баланс. В действителност, изразът на хармония съшествуващ на всички нива се явява основа на живота. Вземайки предвид 10-те трилиона клетки, изграждащи човешкото тяло, всички работещи в безусловна хармония за благото на цялостната система. Всъщност, баланс и хармония съществуват във всички нива в природата – неживо, растително и животинско. Едиственото изключение е... познахте: човека.

Човекът е единственото същество в природата, което се възползва от собствената среда на живот за лична изгода, едиственото същество което се наслаждава от собственото си превъзходство над другите и целенасочено причинява страдание. Без значение как се отнася към дадено събитие или същество, в основата на човешкото поведение, напраляващо социалните и финансови системи, лежи нашето его, което винаги предпочита своят личен, ограничен, интерес пред всеобщото благополучие на всички.

Ако природата представлява съчетание между хармония и връзка, тогава липсата на баланс между човек и природа води до дисбаланс в цялата природа. Единственият начин да помогнем на природата е да балансираме нивата, които не са балансирани – човешкото ниво.

Дали събития като Денят- Z и Часът на Земята ще помогнат на света? Да и не. Човешкото желание за обединение с цел промяна е страхотно. В миналото, ние се уповавахме на мисълта, че сами сме способни да променим света, но сега започваме да осъзнаваме, че сме свързани и повлияни един от друг. Затова ние насочваме нашето съзнание в посока на обединение на глобално ниво в опит за създаване на положителен обрат в света.

Но не е точно така. В центъра на тези събития е разбирането, че повишаване на съзнанието ще направи света по-добър, ще допринесе за баланса на човечеството с природата.

Но имено тук се крие рискът: Ако останем задоволени със събития подобни на току що дискутираните или търсейки пътища да поправим симптомите – например, опитвайки се да влияем на климата или финансовата система – ние не ще успеем в нашата задача и състоянието на природата ще продължи да се влошава година след година. За да осигурим решение на проблемите надвиснали над нашият свят, трябва да се запознаем с корена на проблема – природата е самобалансирана, единствената липса на равновесие съществува на ниво човек.

Какво може да се направи?

Ние трябва да повишим осъзнатостта на проблемите и техните решения с всички усилия, чрез медията, образователната система и беседи, до момента, в който ще създадем баланс във връзките между нас и законите на природата до степен, в която сме свързани един с друг чрез взаимна подкрепа, ще сме в състояние да достигнем един нов път на хармония, благосъстояние и мир.

Какви са действията? Не трябва ли да направим нещо за подобряване на света? Има отговори на тези въпроси. Помислете за момент, какво би се случило ако всички хора желаят благополучие на всички. Очевидно е че в такава ситуация, нашите действия ще бъдат насочени в същата посока, така както обичта на майката към детето си я предизвика да извърши действия за благото на детето.

От къде започваме?

Повишаваме съзнанието до степен в която наистина се нуждаем от обединение. И нямам предвид да изгасим лампите докато гледаме филмът “Зейтгест”!