Виждането на Кабала - Какво мислят кабалистите за 2012 г.

Може би ще ви е интересно, какво е мнението на кабалистите за 2012г... човекът може да промени всичко. Защото всички онези знаци за бъдещето... възможност напълно да управляваме нашата съдба.

2012.12.21/23 е дата съответстваща на края на текущия голям цикъл от календара на Мая. Начинът за измерване на времето е строго специфичен за средноамериканските култури. В основата стоят числата 13 и 20. По-важното е, че в момента много свързват тази дата с "Деня на завръщането" - Апокалипсиса.

Кабала произхожда от древна Юдея въпреки, че според някои от привържениците тя води началото си от Египет. Последователите на кабала считат, че "правилното тълкуване на библейските текстове, най вече на „Тора“, може да доведе до проникновено разбиране на дълбоките истини на мирозданието." (Кабала днес) Великият кабалист на XX-ти век Баал а Сулам е казал, че от 1995 г. и нататък науката Кабала ще се разкрие по целия свят и хората ще започнат да се нуждаят от нея, разбирайки, че тя е предназначена за поправянето на живота.

Разположението на звездите, „знаците на успеха”, а също и други признаци в природата показват, че могат да се случат всевъзможни процеси. Но Кабала не говори за тях, не защото не вярва в тях, а защото всичко зависи от нашето поведение, понеже поправянето на света зависи от самите нас. Всичко лошо или хубаво, което трябва да се случи в бъдеще зависи от това, което правя аз в дадения момент.
Затова аз съм длъжен в дадения момент да се стремя да доведа целия свят до пълно поправяне - и тогава определям своето бъдеще, в това число и 2012 г.

Всички пророци и оракули говорят за движението на света към неговата цел по пътя на природата, страданията, без участието на човека. Но човекът може да промени всичко. Защото всички онези знаци за бъдещето, които наблюдаваме се отнасят към неживата природа. А ние се намираме три степени над нея (нежива - растителна - животинска - човек), и по нашите сили е да бъдем над звездите и техните знаци. Кабала показва възможност напълно да управляваме нашата съдба, отменяйки всички заплахи на природата на всяко нейно ниво! В това се и състои реализацията на нашата свободна воля.

За сравнение с Обединителното виждане на последователите на д-р Мун, горното описание е много точно и вярно. Наистина всичко зависи от нас и от изпълнението на отговорността ни. 2012 г. е време на преход към нова епоха на осъзнаване, но промяната няма да стане без наше участие. Виждането на Обединителното движение е, че не просто едно учение или религия ще спомогне за това. Напротив Бог е работил усилено чрез всички религии, както и чрез развитието на науката, техниката, икономиката и политиката. Светът е подготвен външно, чрез техническия прогрес, за създаването на Идеалния свят. Това което възпира реалното разрешаване на проблемите с войните, глада, бедността и болестите е егоизма и липсата на разбиране на целта за която Бог ни е създал. До 2012 година обаче Светът ще трябва да осъзнае това.

От Божия гледна точка, всички ние сме негови деца, без значение от нашата религия, раса или националност. Как бихме могли да се радваме на добър матерялен или духовен живот ако милиони по света тънат в страдание и мизерия? Затова Преп. Мун е отдал живота си да обедини усилията на всички хора на съвестта - от всички религии, вери, нации, области на човешкия живот (учени, политици, медии, организации и т.н.), за да се поучим един от друг и спомогнем за установяването на Култура на Сърцето, Култура на Любовта и Съвестта; Да можем най-после да изпълним Божия изначален идеал - всички да живеем заедно като едно Световн семейство в мир и разбирателство. Така 2012 г. се явява края на светът на егоизма и началото на свят на истинска любов, мир и просперитет.

Как ще стане това? Както Кабалистите говорят за промяна вътре в нас самите, то и Обединителите говорят за промяна в сърцата и съвестта ни. Ако революцията се направи в сърцето и съвестта на хората, то не ще са нужни насилствени мерки, полиция и стриктни закони. Ако младите се възпитат в общочовешките абсолютни морални ценности социалните проблеми като престъпност, наркотици, корупция, кражби и насилие естествено ще изчезнат за едно поколение. Тази революция, според д-р Мун, може да се постигне само във семейстовто. Семейството е училището на любовта и съвестта. Семейстовото е основната единица на идеалния свят.

В момента обществото грубо пренебрегва ценнота на семейството и семейните стойности, въпреки че всички знаем, че то е основата на здравото общество. За разлика от Кабалистите и Обединителите, много други чакат някой да дойде с магическа пръчица и да оправи света: Било то да накаже едните и прослави другите и тем подобни интересни човешки хрумвания. Тези безотговорни виждания само допринасят моралната деградация и конфликтите в света да продължават безпрепятствано.

За да доведе субстанциалното изпълнение на този идеал, д-р Мун е създал стотици организации и спонсорира множество глобални проекти за мир. Между тях е и проекта за Световна магистрала, която да спомогне преодоляването на икономическите различия и превръщането на земята в едно Глобално селище - където всички да се чувстваме като братя и сестри с център Бог като наш Родител. До 2012 година той възнамерява да създаде необходимия фундамент за промяната на света.

Тази промяна според всички традиции се свързва и с идването на Месиянска личност, която ще я направи. Според Еврейското Месиянско очакване тази личност трябва да установи вечната правда и мир на земята. Имало е две тълкувания. Едни са смятали, че това ще се осъществи с полза за цялото човечество. Други Еврейски тълкуватели, егоистично, както и християните днес, са заключили, че мирът, просперитетът и спасението идва само за тях. Обединителната концепция неизменно приема първото; Избраните хора са само инструмент - първите, които трябва да се жертват за да може мир и просперитет да се установи за абсолютно всички хора. А Месиянската фигура която идва в наши дни трябва вече да е тук. 2012 година е не времето на неговото идване, а момента в който той ще е изградил необходимия световен фундамент за промяната и човечеството вече неизбежно ще трябва да разпознае и признае това.

Не е напълно вярно, че Евреите отхвърлят Исус като възможен Месия. Има и такива които приемат, че той може да е бил такъв, просто той не е осъществил предсказанията и очакванията и следователно за тях дори и Исус да е бил Месията, то той се е провалил. Обединителите пък заявяват точно обратното. Исус е бил Месията. Исус не се е провалил. Евреите са тези които се провалят като избран народ да го приемат и поради тази причина той не можа да доведе обещаното Божие провидение до край. Ако те бяха го приели то Идеалния свят щеше да се осъществи още тогава - макар и това да отнемеше на Исус едно - две поколения. Но промяната щеше да е неизбежна и пълна, и нямаше да има нужда от второ пришествие. 2000 години минават от Аврам до като една нация е готова да приеме Месията. Те обаче го разпънаха, вместо да го приемат. Ето защо 2000 години светът продължи да тъне в зло, войни, корупция и насилие докато се подготви отново възможност за появата на Месиянска фигура, чрез която Бог да направи тази промяна.