+8 8 гласа

Може да ли питам нещо?

Името Маджаров, и така името на Маджарово от къде идва?

От маджар (унгарец)?

Или има нещо друго значение?