"Родна стряха"

Утре ще взема този урок. Благодаря на Руми/imur/ за чудесната презентация, споделена преди време. Заедно с нея за часа съм подготвила и този работен лист. Използвала съм материали на Стойка Здравкова.

Работен лист.doc