Самостоятелна работа

Колеги, приключих с раздела "Звучни и беззвучни съгласни". Утре ще правим писмена работа. Може да е от полза на някого.

Sam.rabota.doc