Нежива природа. Самостоятелна работа.

Това ще правят моите ученици утре. Ще се радвам да улесня някого.

Нежива природа I група.doc

Нежива природа II група.doc