Намереният късмет. Четвърти клас

Урок, който ми предстои. Темата е предвидена за два учебни часа. По Читанка на Р. Танкова, изд. Просвета.
Успешна нова седмица, колеги!
http://dox.bg/files/dw?a=872ab37bee