Молба за помощ

Здравейте, колеги! Тази година нашето училище отбелязва своята 90-годишнина. Едно от мероприятията е провеждане на конференция, за която получих задача да подготвя доклад на тема "Взаимодействие на участниците в образователния и възпитателния процес чрез използване на информационните и комуникационните технологии". Никога не съм участвала в такива форуми и не съм на ясно как да построя доклада. Сигурно има изисквания за стъпките при описване и представяне на темата. Моля, ако някой има идея или разработка, която да ми послужи като ориентир, да сподели. Благодаря ви предварително!