Буква Яя

Това ще дам утре за домашна работа. Често им правя такива листчета на моите първолаци.Лепя ги в тетрадките им. Понякога имат за задача да нарисуват нещо с изучаваните звук и буква.За утре ще рисуват асоциация по първата задача от листчето.

 Домашна работа Яя.rtf