Външно оценяване - 4 клас, ел. тестове

Привет, колеги! За подготовката на четвъртокласниците за предстоящото външно оценяване ви предлагам и тези ел. тестове по бълг. език, математика, човекът и природата и човекът и обществото, в които са включени въпроси от миналогодишните тестове. Ще се радвам, ако бъдат полезни.

Линкът вече е активен.