Мъдрост за жените

Попитали един мъдрец:
-Какво е почтена жена?
Мъдрецът казал:
-Това е жена,която има един мъж и един любовник.
-Това не е ли лека жена?
-Леката жена има един мъж и много любовници.
-Това не е ли пропаднала жена?
-Пропадналата жена няма нито мъж, нито любовник.
-Това не е ли самотна жена?
-Самотната жена има само един мъж.