+1 3 гласа

Записване за изпити -кратък кандидатстудентски наръчник

Пролог
*Решете с какво ще кандидатствате
*Направете си списък на специалностите, които можете да запишете с избрания от вас предмет
*Решете, за кои от тях ще се борите
*Започнете да се подготвяте

Част първа - записване за ПРЕДВАРИТЕЛЕН изпит
*Проверете дали има предварителен изпит за предмета, по който се подготвяте
*Предварителните изпити обикновено се провеждат в края на пролетта
*Проверете няколко пъти датите за провежданена предварителния изпит - обявяват се в справочника и на сайта насъответния университет, като обикновено на сайта информацията излизапо-рано отколкото справочника
*Отбележете си ги в личния календар датите за провеждане на изпита.
* Idea Проверете датите за записване за предварителен изпит
- можете да ги научите от същите места, откъдето и датите на самите изпити
*По презумция, самите предварителни изпити се провеждат през учебната година, когато кандидатите все още са ученици
*За собствено спокойствие - вземете си уверение от училището, вкоето учите, че се водите ученик там (няма да ви е необходимо, но завсеки случай Wink )
*Платете си кандидатстудентските такси за изпити - в справочниците и насайтовете са посочени, както сумите, които трябва да платите, така иместата или банковите сметки, където можете да платите в кеш или давнесете парите
*Не е нужно да се записвате лично - може да ви запише роднина,приятел, съученик - който вие изберете. Необходимите документи,независимо кой ще ви записва - вие или ваш представител са:
+лична карта - копие и оригинал
+документ за платена такса (касова бележка или квитанция при кешовоплащане и платежно нареждане или банкова разписка при плащане по банковпът)
+(по желание може да носите уверението, че сте ученик)
+ако сте завършили предна година - отново за всеки случай, носете дипломата си - копие и оригинал
*Попълнете картончето си за явяване на изпит - обикновено купища оттях стоят на една маса в коридора пред стаите за записване. Пишетечетливо - ако не ви е по силите, помолете някой да го направи вместовас. Прочетете внимателно какво попълвате. Не задрасквайте - акосбъркате си вземете ново картонче, а старото скъсайте и изхвърлете. Вкофа, ако обичате!! Когато картончето е попълнено
*се наредете на опашката и изчакайте реда си
*служителите на университета ще проверят картончето за грешки, акое правилно попълнено ще му сложат входящ номер и печат и ще ви изпратятпо живо по здраво.
*Изчакайте разпледелението
*Явете се на изпита

Част втора - записване за РЕДОВЕН изпит

**Проверете няколко пъти датите за провежданена редовния изпит - обявяват се в справочника и на сайта на съответнияуниверситет, като обикновено на сайта информацията излиза по-раноотколкото справочника
*Отбележете си ги в личния календар датите за провеждане на изпита.
* Idea Проверете датите за записване за редовен изпит
- можете да ги научите от същите места, откъдето и датите на самите изпити
*Не е нужно да се записвате лично - може да ви запише роднина,приятел, съученик - който вие изберете. Необходимите документи,независимо кой ще ви записва - вие или ваш представител са:
+лична карта - копие и оригинал
+документ за платена такса (касова бележка или квитанция при кешовоплащане и платежно нареждане или банкова разписка при плащане по банковпът)
+ диплома - копие и оригинал
* IdeaАко сте завършили предна година - за вас сроковете за записванезапочват по-рано от тези за сега завършващите средно образование
*купете си 2 комплекта с документи за кандидатстване - продават се навсякъде
*направете си чернова на списъка с желаните специалности
*подредете ги по реда на желанията
*прочетете внимателно упътването за попълване на документите
*ако сбъркате някъде започнете с нов комплект - никой няма да си губи времето да чете йероглифи, затова
*пишете четливо, ако не можете - помолете някой да го стори вместо вас
*ако не знаете какво да пишете в някое поле - оставете го празно ипомолете служителят, който приема документите, да ви каже какво дапишете там.
*Платете си кандидатстудентските такси за изпити - в справочницитеи на сайтовете са посочени, както сумите, които трябва да платите, такаи местата или банковите сметки, където можете да платите в кеш или давнесете парите
*подайте си документите
*изчакайте разпределенито
*явете се на изпити

източник:
авторът е Мила: http://forum.uni-sofia.bg/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=101659