Умножение с 8 и 9

Това са две игри с таблицата за умножение с 8 и 9.