Тест-свойства на веществата

Предлагам ви един тест по човекът и природата, който се надявам да улесни учениците при усвояване свойствата на веществата.  Тест- свойства на веществата.ppt