Родопа-планината на Орфей

Това е следващият урок по човекът и обществото, който ни предстои.

Родопа - планината на Орфей.ppt

За преговор може да се използва един от двата теста:

http://bglog.net/blog/Emiliap/site/posts/?bid=34947