Рила и Пирин - най-високите български планини

Това ще преподавам след ваканцията. На първия слайд съм вградила тест, за да си припомним изученото за Тракийско-Странджанската област. Моите ученици, макар и големи все още се радват на картинките, които се показват при верен отговор.

Рила и Пирин- най-високите български планини.ppt