EduGlogster в помощ за часа ни по Литература в 4. клас (Р.Танкова)

В трети клас използвах поместения в сайта на класа Глог в помощ за часа по извънкласно четене,

 http://www.bglog.net/blog/ElisavetaIvanova/site/posts/?bid=40727

За тази учебна година подготвих Глог, който насочва към 12 книги за деца, публикувани в  www.chitanka.info , включени в учебното съдържание в 4 клас. За мен тази предварителна подготовка е полезна.