Ресурси за принтиране с развиващ характер

Полезна връзка: изображенията могат да са "добре дошли" в различни моменти в училищното ежедневие. В менюто на уебсайта се виждат възможности за работа с деца със специални потребности, първо ниво - лесно изпълними, второ ниво - средна трудност, трето ниво - по-висока трудност, 4 ниво - експерти. Има възможност за принтиране на изображенията или да се запазят, като изображения и да се форматират на Word документ по две на лист.
http://www.pointapoint.com/index.php