Комплексно планиране - БЕЛ - 3 клас -"Просвета" - Р. Танкова

Помагам си с разпределенията, споделени в подменюто "Тематични планове и разпределения". Благодаря, колеги! Публикувам моето комплексно разпределение по български език и литература за 3. клас. Спазвам изискванията на нашия експерт. За да се планират паралелно темите, е необходимо повече време и "вникване" в предстоящата учебна работа. Вярвам, че ще бъда полезна на колегите, които планират по този начин. Успех!