Елате ни на гости :)!

Скъпи колеги, приятели и съмишленици! Имам честта да ви съобщя, че
вече е факт съществуването на най-новата ни подобщност - Български език и литература.
Знам, че сега е време за отдих, по-рядко се заседяваме пред компютъра :).
Но ще се радвам да наминете, да споделите впечатленията си от начина, по който се изучава родният език в училище; да разкажете за любима книга; или да публикувате своите собствени творби в проза или стих (Куини вече публикува едно чудесно стихотворение с така подходящата морска тематика :).

Заповядайте!