Женското превъзходство :)

 

Предлагам ви да видите едно забавно видео.

      

 

След като се посмях, то ме накара да се замисля...
Учените са открили значителна връзка между нивото на тестостерон у плода в утробата на майката и речника на детето по-късно.


Те стигат до извода, че колкото по-ниско е нивото на тестостерон, толкова по-богат е речникът на детето.
Т.е. - жените по рождение имат по-добра лингвистична интелигентност.
Разликите между половете се забелязват още на 18-24 - месечна възраст.
Има хиляди вицове за това, че мъжете предпочитат да мълчат, а жените - да говорят :).
Има и много еволюционни обяснения защо това е така.


Разбира се, има малък процент деца, при които вербалната и математическата интелигентност са еднакво добре развити.

Но ако наистина силата на момичетата е в говоренето, а на момчетата - в математическото/логическото мислене - тогава не трябва ли да променим начина на преподаване на математиката и езиковите предмети?
Така, че на момичетата да е по-лесно усвояването на логическите, а на момчетата - на разказвателните предмети?
Какво е вашето мнение?