Фотографията не е престъпление

Ashi Fachler  наскоро създаде  Flickr Blog,  посветен на  прекалената полицейска активност след 9/11 и на хората, които са имали проблеми с полицията заради снимките си.