Ледът като абстрактен художник

Предлагам на вниманието ви няколко картини, нарисувани от леда.

 

   Frost

 
   Frost

 

   Frost

 

   Frost

 

   Frost

 

   Frost

 

   Frost

 

   Frost

 

   Frost

 

   Frost