въпрос

...Ако можехте да бъдете всичко, което си поискате, какво щяхте да бъдете?