+1 3 гласа

Добре е по-често да си спомням тази молитва...

 
            Господи,
    Нека никога не забравям, че цялото знание е напразно, ако  не се превърне в дело.
И трудът е безполезен, ако не се върши с любов.
И любовта е празна, ако не ме приближава към мен самия, към другите и към теб.