+1 1 глас

Велики мисли на велики хора -2

 

"Животът е онова, което се случва с теб, докато си зает да правиш други планове."
                                           (Джон Ленън)

"Life is what happens to you while you`re busy making other plans."

                                          (John Lennon)