човекът и природата

Утре ми предстои да преподавам за ВОДАТА ПРИ РАЗЛИЧНИ ТЕМПЕРАТУРИ. Моите ученици обичат схематичното поднасяне на материала. надявам се да съм полезна на колегите четвъртокласници.

водата при различни температури.ppt