Човекът и Обществото

тест по ЧO 3 клас.pptНаближава времето за изходни нива. Забелязала съм, че моите ученици запомнят много повече, когато поправят чужди грешки. затова преди окончателното изходно ниво направих този тест. Презентацията върви, а учениците попълват в работния си лист избрания отговор. След края на теста съм решила да разменя листовете им и тогава сами да направят проверка един на друг. Още веднъж се пуска презентацията, но този път с оцветени верни отговори. и към всеки правилен отговор се пише точка. накрая се сумират събраните точки и се оформя оценката по таблица. Надявам се така да  си обобщят знанията  и да се справят на изходното ниво. Втората презентация и работния лист са вградени на края на първата.