Числата от 10 до 20 и действията с тях

Дано не съм закъсняла много с поредните уроци

Урок № 54

Урок №55