Урок №30 и № 31 - математика

След краткото отсъствие пускам поредната порция с уроци по математика за първокласниците.

Искам да споделя и накратко впечатленията от конференцията. Участниците в нея бяха от Италия, Португалия, Румъния, Турция , Малта и България. Всички ние бяхме участници в един магистърски курс към университета Ка Фоскари- Венеция. Темата на конференцията беше  обсъждане на възможността да се включат идеите на устойчивото развитие в образователните системи на всяка от страните участнички. Всяка от тях има проблеми с интегриране на малцинства или на емигранти. Въвеждането на такива  стратегии на управление и работа в училищата се избягват вероятните конфликти. Друг сериозен аспект на работа е интегриране в учебните програми на различни  мероприятия с екологична насоченост, устойчива мобилност и вариант на гражданско възпитание. 
Като положителни аспекти в тези проекти се посочи засилването на гражданските позиции на   учениците и гражданите след прилагане на този тип мениджмънт в училище. Основния тип обучение отново е личностно-ориентираният.  Новостите като цяло предлагат доста интересни възможности  за работа и иновации в системата на образованието. 
Местните управители на Падуа и Венеция посочиха, че тази година кризата е оказала влияние и върху тяхната икономика. За първи път и те не са могли да заложат средства за капиталови вложения в училищата.  Проблемите са почти еднакви.. ама не съвсем;)))
За мен това беше интересно и много обогатяващо  преживяване.