Тест по БЕЛ за първи клас

От съвсем скоро ползвам програмата Mоus Mischief    и виждам интереса на децата да работят  с нея. Дългото боледуване от грип  на голяма част от класа доведе  до някои частични пропуски в знанията им по БЕЛ, затова направих някои от тестовете с тая програма, за да ги подготвя за изходните нива. Мисля да съчетая тестове на хартия и с мишийф, за по-добър ефект.
Тестовете са от помагалото на Булвест "Какво знам в края на първи клас"