Съгласуване на прилагателното със съществителното име

Доста отдавна не съм пускала нищо, но се убеждавам, че онагледяването с такива материали улеснява изключително работата и запомнянето от учениците. 
Предлагам едно кратко представяне на урок от учебника на Булвест.
В слайда за якето умишлено допуснах грешка за рода. Това го правя често, защото така проверявам колко съзнателно слушат и наблюдават какво им се пуска. Много се зарадвах, когато веднага видяха грешката и предложиха да я поправим в презентацията на място. Оцветяването на окончанията много спомогна веднага да се досетят за нея.