Прилагателно име.Обобщение

Урокът е по учебника на Булвест. Много бързо, лесно и запомнящо се е  проверяването на работата в часа по този начин. Лично аз често смесвам този вид дейност с Енвижън и работа с мишки. Така и много бързо проверявам и оценявам своите ученици.