ОКРЪЖНОСТ IV клас

Допълвам уроците по математика.

Окръжност.ppt