Математика първи клас

Предлагам следващия урок по математика  за първи клас. Отново съм включила една интересна презентация от Руми Петрова.

Урок №49