Тест по човекът и обществото - 3 клас

Това е тестът, който ще дам на моите третокласници след първия дял от учебника на М. Радева за 3 клас. На две групи е, макар, че два от въпросите се дублират.

test-karta.doc