Ключът на музиката - общински кръг

Здравейте! Може ли да ми изпратите задачи от миналите години за състезанието Ключът на музиката - общински кръг? Също така ако имате и мелодиите от 1-ва до 6-та задача. 
Може да ми ги изпратите на мейл: daniss8.DR@gmail.com