Формула на въглеводород (за X клас)

Имаме въглеводород, 50% от атомната му маса съставлява въглерод.
Напишите формулата му.