ItaEst - Така е!

Ita Est  означава на латински "Така е!". "Ita Est" се поставя като знак, че даден документ е правилно написан и редактиран.

Кратко описание

"ItaEst - Така е!" е система за корекция на правописни грешки и сричкопренасяне за български език за Microsoft Office 2000, XP и 2003. Безплатна е. Така пише в сайта „Българската асоциация за компютърна лингвистика”,  но работи без проблеми и под  Microsoft Office 2007.

Продуктът се състои от модул за корекция на правописни грешки и модул за сричкопренасяне. С помощта на модула за правописна корекция неправилно написаните думи се откриват и отбелязват в текста, след което при повикване модулът предлага най-вероятните кандидати за поправка на грешките. Модулът за сричкопренасяне осигурява правилното пренасяне на думите на нов ред.

"ItaEst - Така е!" се базира на електронния граматичен речник, разработван от сътрудници на Института по български език към Българската академия на науките, който съдържа над 75000 основни форми на думите, които на практика покриват основния речников фонд на българския книжовен език. Речникът позволява автоматично анализиране и синтезиране на правилни словоформи, чийто брой е над 1 млн.

При създаването на продукта са внедрени нови информационни технологии, разработени по международни научни проекти. Функционалността на продукта се реализира чрез използването на Левенщайн автомати и би-машини, които позволяват максимална бързина, точност и обхват.

Права за ползване

Българската асоциация за компютърна лингвистика дава правото за безплатно и свободно инсталиране на продукта, използване в рамките на Microsoft Office и разпространяване на инсталационния пакет, при условие че не се променя целостта и съдържанието му. Вижте още  >>>тук<<< .