Програма за решаване на листовки за КАТ

Програмата служи за подготовка или проверка на знанията чрез решаване на листовки. Има два режима на работа. В режим обучение имате право да си изберете листовка и в рамките на 20 минути да я решите. При грешен отговор се посочва, че е такъв, до маркирането на правилен отговор. В режим изпит трябва да попълните 2 листовки в рамките на 40 минути. Грешните отговори се посочват в края на теста.

Изисквания на програмата:
- Windows 
- Инсталиран .NET Framework 2.0 или по-висока версия

Как се инсталира:
- Разархивирайте zip файлът в желана от вас директория и стартирайте файла Listovki.exe

При проблеми:
- ако програмата не тръгва при стартиране, най-вероятно нямате инсталиран .NET Framework 2.0 или по-висока версия
- пишете в книгата за гости

Може да я изтеглите от:  http://www.anddro.hit.bg/bdp.htm