+7 7 гласа

Аз съм онлайн

Образователна игра. „Нова българска Web базирана компютърна игра, целяща по забавен начин да повиши културата на поведението на децата в Интернет . Вниманието на децата се фокусира върху безопасното им поведение и реалните опасности в Web пространството.  

Състои се от три нива. В първото ниво героят да търси зайчета и отговаря с „вярно“ и „невярно“ на въпросите, които те му задават. Във второто ниво се среща с различни приятели, които му задават въпроси с четири възможни отговора, а третото ниво е симулация на чат. Въпросите в различните нива са казуси, които децата трябва да разрешат и да дадат правилния отговор.

Екипът реализирал „Аз съм онлайн”:

идея - Христина Дачева и Георги Апостолов;

художник - Мария Вълчева;

музика – Георги Казанджиев, 12 клас, Училище за музикално и танцово изкуство "Добрин Петков, Пловдив;

реализация на играта - Калоян Генков, ученик в 11 клас, НПМГ„акад.Л.Чакалов“, София .

Играта е ориентирана към учениците, но и възрастните биха могли да проверят дали поведението им в Интернет е безопасно.”  Цитата е от TEACHER.BG

Вижте сами: http://www.anddro.hit.bg/bez_o_net.htm

Благодаря и поздрави за екипа! J