Оформяне на документи

Практическата инструкция за оформяне на документи в администрацията е изработена от Министерството на държавната администрация и административната реформа и Института за български език при БАН.

 Уверени сме, че тази инструкция ще помогне писмата, служебната кореспонденция, нормативните документи и др., излизащи от българските институции, да се превърнат в пример за добре оформен текст, в който са спазени правилата на българската граматика и пунктуация.” – цитата е от http://www.mdaar.government.bg/topical.php?id=3