крокотак

Преглед:
 

Есенно пано

От сайта "Кротак" видях рецептата за домашен пластелин и реших с моите второкласници да направим есенно пано - от домашен пластелин и различни семена. Ето вижте нашите пана  PA230315.JPG PA230317.JPG  PA230321.JPG...
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP