avatar

Bourbon poetry

* * *

Urban poetry –
звучи добре за нечии ширини
на запад от Атлантика.
За тук е относително.
Понякога мечтая да съм се родил
със тридесет години
по-навреме,
на някое далечно място -
например в Синсинати.
Да съм съвременик на
Elvis, Marley, Queen, The Beetles…
Дали сега се ражда някой, който
ще бъде
поне наполовина толкова велик?
Красивите неща
тъй рядко се повтарят.
Особено
през
кратки
интервали...