Речник на образователните термини


A


А - 1) първата буква от българската и повечето други азбуки; 2) Съкращение за ар и ампер.

АБЗАЦ - 1) част от текст, от един нов ред до друг; 2) празно място пред нов ред.

АБИТУРИЕНТ - зрелостник, ученик, завършващ средното си образование и допуснат до зрелостен изпит.


В

възпитавам 

 възпитание

 възпитаник

 възпитател

 възпитателен

 възпитан

 възпитаващД

дресирам

 дресировка

 дресьор

 дресиран


дисциплина - Послушание, покорност, кроткост, изпълнителност - най-желаните характеристики на един ученик от страна на слабия педагог. Слабият педагог не желае опоненти и не понася различни мнения и поведения. Желае дисциплина, която така или иначе не може да постигне, заради конфликтите предизвикани от него самия.
  Липсата на дисциплина е пряко свързана с липсата на уважение - един неуважаван преподавател не може да постигне дисциплина в часовете си, освен чрез репресии и заплахи.  Но един такъв преподавател е неуважаван, защото той първи не уважава учениците си.

 
дисциплиниран - Кротък, изпълнителен, послушен, флегма, сухар, зубър, заспа. "Идеалният" ученик и бъдещ комплексар. Дисциплираният често става точно копие на некадърния си възпитател и с това става тежест за цялото общество.

З

заучавам

 заучаване

 заучен

зная

 знание

 знаещ

И

изпитвам

  изпит - Официално това е момент за проверка на знанията на един кандидат. В действителност това е единствено стрес и за кандидата и за изпитващия и нищо повече. Защо? - Защото оценките вече не означават нищо. Не служат за корекция на една линия, на учебен метод или материал. 

  изпитване

  изпитан

  изпитен

М

мога

 можене

 можещ

Н

назубряне

 зазубряне

 зубрене

 назубрен

О

образовам

 образование

 образован

 образователен 

обучавам

 обучение

 обучаващ

 обучен

оценявам

 оценка

 оценяване

 оценител

 оценен

 оценъчен

П

препитвам

 препитване

преподавам

 преподавател

 преподаване

 преподаден

С

съчинявам

 съчинение

 съчинител

 съчинен

Т

тенирам

 тренировка

 треньор

 трениран

 тренинг

У

умея

 умение

 умеещ

упражнявам се

 упражнение

 упражнен

уча

 научавам

 учител

 ученик

 учене

 училище

 учебник

 учебнаа тетрадка

 учебен материал

 учебна програма

 научаване

 учен

 научен

Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP