avatar

Таксономията на Блум

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh_0Z5QiyTAioLyoHdHGoCvFdG3gx8QCsaXHU1eBr0LVz1OQ/viewform?usp=sf_link Здравейите! Този линк е анкетна карта, отнасяща се за проучване свързано с таксономията на Блум. Умолявам ви, когато имате времето и възмоността, да я попълните. Благодаря ви за вниманието!