avatar

Научно-практическа конференция “Зеленият двор на Варна”

На 7 октомври 2018 г. в МУ-Варна ще се проведе научнопрактическа конференция на тема „Зеленият двор в полето на родителството и ранното детско развитие. Интелектуалното наследство на Франсоаз Долто". Събитието се организира от Катедра „Хигиена и епидемиология" към Факултет обществено здравеопазване на МУ – Варна с подкрепата на Френски институт в България.

Конференцията е първото събитие, с което се представя проектът. Тя поставя на фокус необходимостта от професионален подход и отговорност в превенцията на ранното детско развитие.

Насочена е към широк кръг от специалисти – медицински (лекари, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори) и немедицински (психолози, логопеди, социални работници, преподаватели, педагози, студенти), както и към всички, които проявяват интерес към обсъжданите въпроси. Програмата включва шест авторски  лекции на трима водещи специалисти  от Франция и България в педиатричното, психоаналитичното и педагогическо знание за детето. С грижа и поглед към общественото здраве, акцент във всички теми на конференцията е съвременният интердисциплинарен подход към детето, базиран на идеите на Франсоаз Долто (френски психоаналитик и пионер в детската анализа) за създаването на „Зелената къща" („Зеленият двор") - като място за прием, игра, почивка на най-малките и по този начин „пространство за социализация и плавен преход към самостоятелност, към детската градина или рехабилитацията".

Целта на проекта  е да се създаде нова и устойчива структура в гр. Варна - Център за ранна социализация и превенция на деца 0 - 3 год., като адаптира, прилага и развива идеите на Франсоаз Долто и на вече утвърдения български опит в създадения такъв център от 2015 г. в гр. София.

Лекторите на конференцията са ученици и последователи на Франсоаз Долто с дългогодишен практически опит в работата си в екипи на „Зелената къща" („Зеленият двор") във Франция и България.  Благодарение на представените от тях теми очакваме подкрепа в провокирането и  формирането на силен професионален интерес, ново познание  и желание у специалистите за съчетаване в единен екипен подход на компетентностите в различни научни области. Това ще помогне за създаване и подготовка на екип от специалисти, който ще започне пръв конкретната работа по проекта „Зеленият двор на Варна".

Иницииращата научнопрактическа конференция и проектът „Зеленият двор на Варна" са пример за насочените усилия МУ – Варна към прилагане на академичните научноизследователски интереси и постижения в полза на жителите на Варна чрез редица проекти.

Медицински университет – Варна ще удостовери участието на всеки специалист в научнопрактическата конференция със сертификат за повишаване на професионалната квалификация.

Бланка за регистрация на конференцията

Франсоаз Долто и нейните последователи във Франция /над 800 зелени/отворени къщи/ и по света виждат „Зелената къща" като междинно място - пространство между семейството, дома и социума – там където детето е с другите деца и възрастни. Така „Зелената къща" се превръща в център за срещи и общуване на различни нива /родители-деца-специалисти/, за ранна социализация и превенция чрез разговори и изслушване, модел за бъдещото общество на търпимостта и толерантността.

 
Медицински университет - Варна.

Зеленият двор