avatar

Микроскопи


Тук ще засегнем най-често задаваните въпроси за микроскопите и ще разкажем каква е разликата между оптичните и електронните такива. Ще Ви запознаем с тяхното устройство и целите, за които можете да ги използвате. Също така ще получите ценни съвети как да изберете подходящ модел, който да Ви върши страхотна работа. Ако темата представлява интерес за Вас, ние сме сигурни, че тук ще откриете полезна информация.
Като встъпление ще кажем, че микроскопа е сложен оптичен апарат, чрез който наблюдаваме и изследваме твърде малки или невидими за невъоръжено око обекти. Той се използва за изследване на живи и неживи образци, с цел изучаване тяхната морфология или структура. 
Този оптичен уред представлява комбинация от лещи, които увеличават разделителната способност на човешкото око и ни помагат да наблюдаваме обекта в уголемен размер. С негова помощ можем ясно да различим обект, който не можем да видим с просто око. 
Микроскопа е оптичен инструмент, който е абсолютно задължителен за всеки преподавател или занимаващ се с наука човек. И не само! Този уред се използва от професори, техници, палеонтолози, биолози, геолози и още много други професии. Употребяват се в металургията и промишлеността. Също са добър помощник на много предприятия, компании и държавни агенции по целия свят. 
Ако вашето дете показва добри резултати по биология, химия или физика, можете да му помогнете да развие заложбите си, като закупите специално пригоден микроскоп за деца. Има специално проектирани микроскопи за ученици, които са незаменим помощник в училищните занимания. Чрез тях учениците могат да развиват и упражняват своите знания и да се подготвят за училищни състезания и олимпиади по биология. 

Какво е микроскоп и как работи?

Както отбелязахме, микроскопът е сложен оптичен инструмент , чрез който наблюдаваме малки или невидими за невъоръжено око обекти. Той се състои от лещи или най-често комбинация от лещи, които увеличават разделителната способност на ретината на човешкото око. По този начин обектите могат да се наблюдават ясно и в уголемен размер. Чрез този оптичен уред, децата имат възможност да изследват в детайли предмети и обекти, които не бихте могли да видят с просто око. 
Тези сложни оптични апарати могат да увеличат разделителната способност на окото с хиляди пъти, а това позволява тяхното приложение в много професионални и научни направления. Според лъчението, което се използва, се различават два вида – оптични (светлинни, фонови) и дигитални (електронни) микроскопи. 
За да обясним как работят микроскопите, нека преди това разкажем кои са техните основни части.

4-те основни части на микроскопа 

Статив - Служи за поставка и основа на целия уред. Върху него са прикрепени всички останали части.

Тубосъдържател – Там е монтиран тубуса. Върху тубосъдържателя са прикрепени още марковинт на тубуса, с който се открива зрителното поле и марковинт, изясняващ образа. Тубосъдържателя е мястото, за което се държи микроскопа.

Тубус (зрителна тръба) – Тубуса е сърцевината на микроскопа. Там се намират най-важните части, а именно :

Окулярна тръба с окуляр – Това е система от лещи с точно определено увеличение. В двата края на тръбата има по една леща;
Цилиндрично тяло – Представлява набор от лещи, а върху него е закрепен револвера;
Револвер – Там се монтират обективите. Наподобява въртящ се диск с гнезда;

Предметна масичка – Върху нея се поставя обекта за наблюдение. На нея са прикрепени:

Микровинт – с него се придвижва предметното стъкло в страни;
Макровинт – той служи за поместване нагоре и надолу;
Скала с жлебче – чрез нея се решава големината на предметното стъкло, върху което е разположен обектива за наблюдение;
Право и криво краче на масичката – правото краче закрепва предметното стъкло към масичката. Чрез кривото краче могат да се закрепват предметни стъкла с различна дължина, без да се сменя разстоянието между крачетата.

Как работи микроскопът? 
Светлината (изкуствена или дневна), преминава през серия от лещи (колекторни и конденсорни), които осветяват равномерно обекта за наблюдение. По този начин разликите, които наблюдавате в изображението се дължат изцяло на обекта, а не на начина, по който пада светлината върху него.
Лъчите, които преминават или се отразяват в образеца (обекта), минават през системата обектив-окуляр, като проектират уголемен образ върху ретината. За да се фокусира образа, се наглася положението на лещите и образеца. По-ясен образ и регулация на разделителната способност, се постига чрез отваряне и затваряне на диафрагмите. 
Основни характеристики на микроскопа:
Увеличение – то влияе на разделителната способност на ретината на човешкото око, като ни помага да виждаме обектите в уголемен размер.
Разделителна способност – Това е най- малкото разстояние, на което два обекта могат да се наблюдават като отделни.  
Контрастност -  Чрез различни режими и фази на контраста, могат да се наблюдават както плътни обекти върху прозрачен фон, така и почти прозрачни обекти върху прозрачен фон. 

Видове микроскопи

В зависимост от лъчението се различават два ключови вида:

Оптични микроскопи 


Наричани още фотонни или светлинни, те са това, което повечето хора си представят когато чуят думата „микроскоп“. Захранването на светлинният поток при тях се реализира от инфрачервената, ултравиолетовата или видимата област на спектъра.  

Те имат няколко обектива (лещи), всеки от които с различно увеличение, поставени върху въртящ се револвер. За наблюдение обаче не може да се използва повече от един обектив. Оптичният микроскоп дава двуизмерен образ на пробата, често обърнат наопаки и с разменени дясна и лява страна.

Разделителната способност при човешкото око е приблизително 0,1 mm., но с оптичен микроскоп тя може да достигне до 0.2мм. Това е 500 пъти повече, а някои нови модели достигат и до 1000 пъти увеличение. Обичайното увеличение на този вид оптични инструменти варира от 40Х до 500Х, но са възможни и по-големи или по-малки увеличения. 


Дигитални микроскопи

Наричат се още електронни микроскопи. По конструкция приличат на оптичните. Разликата е в това, че те достигат до  500 000 по-голямо увеличение от възможностите на човешкото око. А с развитието на новите технологии вече са възможни и увеличения от 1 000 000Х. 
Светлинният поток на тези оптични уреди се реализира чрез движение на електрони. За източник на електрони се използва накалена жица. Тя отделя поток към електрическото поле, а електроните от своя страна се фокусират и протичат през магнитното поле. Ролята на лещи и кондензор в електронния микроскоп се постига от електромагнити.
 
Наблюдението под микроскоп е изключително важно в часовете по биология. Често обаче, пред преподавателя и учениците се издига бариера във възможността да бъде нагледно обяснен, показан и усвоен наблюдаваният обект. Дигиталния микроскоп предоставя възможност на лектора или учителя да покаже в по-големи детайли, да демонстрира и дефинира образеца. 

Затова в образователната сфера и лабораториите, се въвежда все по-активно използването на дигитален микроскоп. Това се дължи на следните удобства, които предоставя:

Прецизност при работа
Лесен за използване
Свързване чрез USB
Прожекция върху проектор, компютър, телевизор
Можете да заснемате снимки или видео
Обекта може да се наблюдава от много хора едновременно
Съобразен за специалисти и ученици
LED осветление

Видове микроскопи според начина за наблюдение:

Монокулярни – наблюдава се само с едно око;
Бонокулярни ( стерео микроскопи) – наблюдението се осъществява с двете очи;
Тринокулярни – при тях може да се закрепи цифрова камера, която не пречи на наблюдението на обекта. Чрез камерата можете да прожектирате образеца на компютър, проектор или телевизор, а също да заснемате видео или снимки. 
Съществува голям избор от дигитални модели - за малки и големи, за професионалисти и любители, универсални, джобни, стерео микроскопи и други. 

За какво служи микроскопът?

Микроскопите имат много по-широко разпространение, отколкото предполагате! Те са не само „дясна ръка“ на всеки учен и изследовател, но също задължителен аксесоар към кабинета на всеки високо ценен преподавател и учител, работещ в сферата на науките (биология, химия, физика и др.). 
Тези сложни оптични уреди са важна част от всяка лаборатория, болница или университет. Използват се широко в индустрията и металургията. Те са неразделна част от работата на много държавни министерства и агенции, например Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и храните или Министерство на здравеопазването. Използват се при изследването на улики или при производството на електроника. 
Това е една малка част от техните възможности за приложение. Както виждате тези оптични уреди се използват навсякъде около нас.  Затова е важно, нашите деца да са добре подготвени в работата с такива оптични апарати. Тези уреди се използват във всяка висококвалифицирана сфера, и ако ние искаме да възпитаме адекватни и интелигентни личности, е добре да ги научим да боравят с тях. Този оптичен апарат е изключително важно откритие за човечеството, което до ден днешен не спира да ражда нови плодове в науката. 

 „На първо място възпитанието, на второ образованието!“

Всеки трябва да знае, че достъпа до микроскоп за децата в училище е обезателен! Всяко дете трябва да е систематично обучавано за работа с този уред,  защото той дава възможността да се трупат знания и да се изследва света, който ни заобикаля. Такъв оптичен апарат със сигурност ще окаже съдействие за по-лекото разбиране и усвояване на сложния учебен материал.  
Ако забелязвате, че Вашето дете, се справя добре по биология, химия или физика, трябва да помислите за осигуряването на такъв апарат. Подценяването на дарбите и способностите на децата, е грешка, за която всеки родител по-късно горчиво съжалява. Ако отчитате сигнали, че детето има интерес към някой научен предмет, съдействайте, като му осигурите необходимия оптичен уред, за да задържите интереса му към науката. Толерирайте способностите му и помагайте да ги развива. Не се знае дали пред Вас не стои бъдещ учен! 
Ако сте учен или преподавател в областта на науките, знаете че е препоръчително да разполагате с поне един микроскоп. Днес се предлага изключително голямо разнообразие от модели, в полза на лекторите и преподавателите. Ако все още не сте осигурили такъв оптичен уред, обсъдете необходимостта от спешната му покупка с ръководството. 
Препоръчително е, когато ваш ученик има добри оценки и изявен интерес към предмета ви, да му обърнете персонално внимание. Осигурете достъп до микроскоп, за да задържите интереса на детето. Ако смятате, че ученика има заложби, е редно да посъветвате родителите също да закупят такъв оптичен уред. Поговорете с тях и им обяснете нуждата от такъв. Така ще помогнете на ученика да обогатява знанията си и да дава по-високи резултати в училище.
Днес съществува изключително голям избор от оптични апарати, спрямо целите и възможностите на всеки. За малките изследователи има специално проектирани микроскопи за ученици и деца. 

Какво да гледаме под микроскоп? 

Практически можете да се наблюдава почти всичко. Проявете въображение! Необходима ви е единствено миниатюрна част от това, което ще изследвате. С микроскоп можете да наблюдавате всякакви предмети от ежедневието ви – растения, малки парчета минерали, камъни, насекоми, монети, препарати. Можете да изследвате също микроорганизми в почвата, инсекти, микроби, биологични проби и други. 

Къде и за какво използваме микроскопите?

Стерео микроскопа е особено полезен уред за биолози, палеонтолози, техници и всички, които работят върху малки обекти. Подходящ е за дисекции, поправка на електронни платки и изучаване на природни изкопаеми. Този оптичен инструмент осигурява изправен триизмерен образ. 
Фото и видеозаснемането дава възможността микроскопските образи да се улавят, показват на дисплей и запаметяват. Това е не по-малко важно от наблюдаването на обекта през окулярите. По този начин професорите могат да показват образите на голям екран във реално време, вместо да използват диапозитиви по време на лекцията. Геолозите пък имат възможност да изпратят по имейл образи и видео на взетите проби до лаборатории във всяка точка на света. Това е малка част от възможните примери за употребата на видео и фотозаснемане на образи в практиката на микроскопията.
Ако вашата цел е да наблюдавате биологични проби с диагностични или изследователски цели, то вашият избор трябва да е биологичен микроскоп. 
За предприятията и фирмите в индустриалната сфера, където се налага инспектирането на завършени продукти и материали е препоръчително използването на индустриален микроскоп. Той служи за качествен контрол и може да помогне в сглобяването на сложни и деликатни детайли.
При обучение, когато се налага работа върху обекта под микроскопа с ръцете или с инструменти, е препоръчителна употребата на стереоскопичен микроскоп. Обичайно увеличението тук е малко, но някои модели могат да достигнат до 300Х увеличение и съвсем „прилична“ резолюция.
Обикновено за инспектирането на платки и други електронни елементи  при производството им, се използва стерео микроскоп. Към него може да бъде добавено допълнително приспособление за косвено наблюдение и така да стане възможно завъртането около компонента, за да се инспектират спойките в платката.
За точно, надеждно и възпроизводимо измерване се нуждаете от измервателен микроскоп, който прави дигитално отчитане на обекта. 
В металургията, науката и промишлеността, където се наблюдават лъскави и/или плоски метални и други повърхности, най-широко използвани са металургичните микроскопи. 
Поляризационният микроскоп има много приложения не само в науката и академичната сфера, но също така  и в промишлеността. Чрез поляризираната светлина, учените могат да открият съдържанието, химичния състав и произхода на различни органични и неорганични материали. 
Компаниите и държавните агенции, които работят за намаляването на употребата на азбест, използват специални микроскопи за азбест, чрез които откриват и идентифицират минерални и други влакна. 
При необходимост от автоматично наблюдение, измерване и производство, където се изисква малък размер и висока резолюция, се препоръчва употреба на видео микроскоп.

С подкрепата на Uchitel.bg. Разгледайте гамата от оптични и дигитални микроскопи